Elevation of Kyela, Tanzania

Location: Tanzania > Mbeya Region > Kyela >

Longitude: 33.9445989

Latitude: -9.556279

Elevation: 488m / 1601feet

Barometric Pressure: 96KPa

Elevation Map:

elevation map of Kyela, Tanzania

Satellite Map:

Satellite map of Kyela, Tanzania

Related Photos:

butterfly bug insect tanzania lepidoptera matema animalia arthropoda lakemalawi schmetterling eastafrica insecta nymphalidae heliconiinae mbeya tukuyu papilionoidea lakenyasa kyela malawisee phalanta commonleopard taxonomy:class=insecta taxonomy:order=lepidoptera taxonomy:family=nymphalidae phalantaphalantha taxonomy:kingdom=animalia taxonomy:phylum=arthropoda taxonomy:superfamily=papilionoidea taxonomy:subfamily=heliconiinae schme vagrantini taxonomy:binomial=phalantaphalantha taxonomy:genus=phalanta taxonomy:common=commonleopard taxonomy:species=phalantha taxonomy:tribe=vagrantini inaturalist:observation=647211
Common Leopard
blue butterfly bug insect tanzania moth lepidoptera matema animalia arthropoda lakemalawi schmetterling eastafrica insecta leptotes lycaenidae bläuling pterygota mbeya tukuyu papilionoidea polyommatinae lakenyasa kyela gossamerwingedbutterfly langsshorttailedblue leptotespirithous polyommatini malawisee taxonomy:class=insecta taxonomy:order=lepidoptera taxonomy:kingdom=animalia taxonomy:phylum=arthropoda taxonomy:subclass=pterygota taxonomy:superfamily=papilionoidea taxonomy:family=lycaenidae taxonomy:binomial=leptotespirithous taxonomy:genus=leptotes taxonomy:common=langsshorttailedblue commonzebrablue taxonomy:subfamily=polyommatinae taxonomy:species=pirithous taxonomy:tribe=polyommatini taxonomy:common=commonzebrablue inaturalist:observation=713831
Lang's Short-tailed Blue
butterfly bug insect tanzania lepidoptera matema animalia arthropoda lakemalawi schmetterling eastafrica insecta nymphalidae heliconiinae mbeya tukuyu papilionoidea lakenyasa kyela malawisee acraea taxonomy:class=insecta taxonomy:order=lepidoptera taxonomy:family=nymphalidae taxonomy:kingdom=animalia taxonomy:phylum=arthropoda taxonomy:superfamily=papilionoidea acraeini taxonomy:subfamily=heliconiinae taxonomy:genus=acraea acraeanatalica natalacraea taxonomy:binomial=acraeanatalica taxonomy:tribe=acraeini taxonomy:species=natalica taxonomy:common=natalacraea inaturalist:observation=717404
Natal Acraea
tanzania fly robberfly matema animalia arthropoda lakemalawi fliege diptera asilidae eastafrica insecta robberflies pterygota mbeya tukuyu lakenyasa kyela brachycera malawisee 食蟲虻 taxonomy:class=insecta taxonomy:kingdom=animalia taxonomy:order=diptera taxonomy:family=asilidae taxonomy:phylum=arthropoda taxonomy:subclass=pterygota taxonomy:suborder=brachycera 食蟲虻科 taxonomy:common=robberfly taxonomy:common=robberflies inaturalist:observation=720844 moscasladronas taxonomy:common=moscasladronas taxonomy:common=食蟲虻科 taxonomy:common=食蟲虻 盜虻科 taxonomy:common=盜虻科
Robber fly
butterfly bug insect tanzania moth lepidoptera matema animalia arthropoda lakemalawi schmetterling eastafrica insecta nymphalidae satyrinae mbeya tukuyu papilionoidea lakenyasa commonbushbrown kyela malawisee taxonomy:class=insecta taxonomy:order=lepidoptera taxonomy:family=nymphalidae taxonomy:kingdom=animalia taxonomy:phylum=arthropoda taxonomy:superfamily=papilionoidea elymniini bicyclus bicyclussafitza taxonomy:genus=bicyclus taxonomy:subfamily=satyrinae taxonomy:common=commonbushbrown commonsavannabushbrown taxonomy:binomial=bicyclussafitza taxonomy:tribe=elymniini taxonomy:species=safitza taxonomy:common=commonsavannabushbrown inaturalist:observation=667879
Common Bush Brown
expedition tanzania southernhighlands worldchallenge olympustg1
World Challenge Expedition - Southern Tanzania
tanzania passiflora matema lakemalawi passionfruit maracuja eastafrica mbeya tukuyu lakenyasa passionsfrucht kyela malawisee matunda
Passion fruit
creek tanzania aves bach matema animalia lakemalawi eastafrica passeriformes motacilla mbeya tukuyu chordata lakenyasa motacillidae bachstelze kyela malawisee taxonomy:order=passeriformes taxonomy:class=aves motacillaclara mountainwagtail taxonomy:kingdom=animalia taxonomy:phylum=chordata bergstelze taxonomy:genus=motacilla taxonomy:family=motacillidae taxonomy:species=clara bergbachstelze taxonomy:binomial=motacillaclara taxonomy:common=mountainwagtail inaturalist:observation=697697
Mountain wagtail
expedition tanzania southernhighlands worldchallenge olympustg1
World Challenge Expedition - Southern Tanzania
butterfly bug insect tanzania moth lepidoptera matema animalia arthropoda lakemalawi schmetterling eastafrica insecta nymphalidae heliconiinae mbeya tukuyu papilionoidea lakenyasa kyela malawisee acraea taxonomy:class=insecta taxonomy:order=lepidoptera taxonomy:family=nymphalidae taxonomy:kingdom=animalia taxonomy:phylum=arthropoda taxonomy:superfamily=papilionoidea acraeini taxonomy:subfamily=heliconiinae taxonomy:genus=acraea acraeaegina elegantacraea taxonomy:species=egina taxonomy:binomial=acraeaegina taxonomy:tribe=acraeini inaturalist:observation=689599 taxonomy:common=elegantacraea
Elegant Acraea
bug insect tanzania dragonfly libelle matema animalia arthropoda lakemalawi skimmer eastafrica odonata libellulidae insecta anisoptera pterygota mbeya tukuyu lakenyasa wanderingglider pantala kyela pantalaflavescens malawisee taxonomy:class=insecta taxonomy:kingdom=animalia taxonomy:order=odonata taxonomy:suborder=anisoptera taxonomy:family=libellulidae taxonomy:phylum=arthropoda taxonomy:subclass=pterygota globeskimmer ウスバキトンボ 黃蜻 taxonomy:species=flavescens taxonomy:binomial=pantalaflavescens taxonomy:common=wanderingglider taxonomy:genus=pantala taxonomy:common=黃蜻 taxonomy:common=globeskimmer orangegliderdragonfly taxonomy:common=orangegliderdragonfly taxonomy:common=ウスバキトンボ inaturalist:observation=667885
Globe Skimmer
tanzania cocoa matema lakemalawi eastafrica kakao mbeya tukuyu lakenyasa kyela malawisee
Cocoa - Kakao
square lofi squareformat iphoneography instagramapp uploaded:by=instagram foursquare:venue=503b116de4b01034f2c21d28
Thinking of you Pop. RIP James Fearnley. #Lake_Malawi #lake_Nyasa #tanzania