Elevation of Harbiye Mahallesi, Defne/Hatay, Turkey

Location: Turkey > Hatay > Antakya >